Begrijpen wat een goede winstmarge voor hotels inhoudt is essentieel om een succesvol horecabedrijf te runnen. Onder marge wordt meestal het nettobedrag verstaan, dus wat je overhoudt na het betalen van de salarissen en andere overheadkosten. Normaal gesproken wordt dit bedrag elk jaar groter. Het geeft namelijk aan hoe winstgevend en operationeel efficiënt je bedrijf is en idealiter zou je hotel steeds winstgevender en efficiënter moeten worden.

Je berekent dit percentage door de nettowinst door de verkoop te delen en met 100 te vermenigvuldigen. De nettowinst is eigenlijk het bedrag dat overblijft nadat je de kosten en zakelijke uitgaven hebt afgetrokken van de netto-omzet. Omzet is het verkoopbedrag dat je hotel heeft omgezet, zowel door kamerverkoop als aanvullende omzet.

In dit artikel gaan we dieper in op waar je rekening mee moet houden wanneer we het over de winstmarge van hotels hebben, kijken we wat de gemiddelde marges zijn en wat als een goede nettowinst wordt gezien.

Inhoud

 

Wat is de gemiddelde winstmarge in de hotelbranche?

De hotelbranche is een van de branches met de laagste winstmarges omdat de vaste lasten van een hotel hoog zijn. Deze vaste lasten bestaan uit salarissen, onderhoud, huur, gas, water, licht, inventaris en andere kosten die van de winstmarge snoepen.

Hoewel de gemiddelde winstmarge in de hotelbranche elk jaar fluctueert vanwege trends in de markt, kunnen we gerust zeggen dat de gemiddelde winstmarge van hotels ongeveer rond de 10% ligt. In de periode 2014 tot 2021 zagen we een gemiddelde van maar liefst 14,71% in 2016 en een dieptepunt in 2020, volgens CSI Market-trends per branche.

 

Wat is een goede netto winstmarge voor een hotel?

Als vuistregel kun je aanhouden dat een gezonde winstmarge rond de 10% ligt. 5% is een lage marge en 20% is hoog. Hotels kunnen een lage winstmarge compenseren door te proberen een hogere omzet per boeking te krijgen via ondersteunende diensten en upselling.

Lees meer over hoe je extra omzet kunt stimuleren.

Het is belangrijk om een beeld te hebben van het gemiddelde in de branche, zodat je weet hoe je hotel het doet ten opzichte van de algemene trends in de sector en waar je je op moet richten om de winstgevendheid te verbeteren. Of dat nu is door de kosten te verlagen of efficiënter met personeel en andere middelen om te gaan.

 

Dingen om rekening mee te houden wanneer we het hebben over winstmarges van hotels

Er zijn veel dingen om rekening mee te houden wanneer we het hebben over winstmarges van hotels, van je prijsstrategie tot de winstmarges, uitgaven en operationele kosten van je eigen hotel. Laten we ze een voor een bekijken.

Operationele kosten

Een van de redenen waarom hotels zo weinig marge hebben is omdat de operationele kosten zo hoog zijn. De uitdaging ligt erin om het niveau van de klantenservice hoog te houden en tegelijkertijd de overheadkosten en de operationele kosten te verlagen.

Salarissen zijn gemiddeld zo'n 50% van de operationele kosten. Daarom is het zo belangrijk om de behoefte aan personeel te voorspellen, zodat je niet te veel of te weinig personeel hebt en er tegelijkertijd voor zorgt dat de service op elk moment van het jaar uitstekend is.

Leer hoe je de productiviteit van het hotelpersoneel beheert en verbetert.

Probeer je teams op meerdere gebieden op te leiden, zodat je je personeel bij een lage bezettingsgraad ergens anders kunt inzetten en zorg ervoor dat je meer personeel hebt als het druk is en minder als het rustig is. Efficiënter personeelsbeheer is belangrijk omdat het verlagen van de operationele kosten door personeel te ontslaan niet productief is. Dat zorgt juist voor frustratie bij gasten omdat ze niet het serviceniveau krijgen dat ze gewend zijn. Verlaag in plaats daarvan andere variabele kosten door bijvoorbeeld over te stappen op energiezuinige lampen, bewegingssensoren te installeren en andere energiebesparende maatregelen te nemen.

Omzetbeheer

Een van de belangrijkste ideeën om maximale winst te behalen en een succesvol hotel te runnen is je omzet begrijpen en optimaliseren. Omzet verwijst naar het aantal kamers dat je in een bepaalde periode verkoopt. Dit aantal kan worden geoptimaliseerd met het juiste omzetbeheersysteem voor hotels. Met een omzetbeheertool kun je tarieven bepalen op basis van vraag en je inventaris optimaliseren om maximale winst te behalen.

Omzetbeheer is een manier om distributiemethoden en prijsstrategieën te beheersen om de juiste kamer aan de juiste gast te verkopen op het juiste moment. Als deze goed afgestemd zijn, krijgt je winstmarge een boost omdat je op elk willekeurig moment de beste prijs voor de hotelkamer krijgt.

Prijsstrategieën

Ook de juiste prijsstrategieën hebben is essentieel voor het verhogen van de winst. Als je je hotelkamerprijzen te veel verlaagt, wordt je marge te laag en kun je je kosten niet dekken. Soms is het winstgevender om een kamer leeg te laten staan dan om een superlage prijs te vragen die de kosten niet dekt.

Omdat hotelkamerprijzen zo fluctueren, is het belangrijk om te proberen de RevPAR te optimaliseren, zodat je op elk willekeurig moment de maximaal beschikbare omzet per kamer krijgt. Het is ook goed om de prijzen van je hotel te vergelijken met die van de concurrentie om er zeker van te zijn dat je prijzen overeenkomen met de huidige vraag en indien nodig korting kunt geven, vooral bij weinig vraag. Een prijsstrategie op basis van de concurrentie kan ervoor zorgen dat je hotelprijzen de vraag nauwkeurig weerspiegelen.

Conclusie

In dit artikel hebben we gekeken naar winstmarges van hotels, dingen om rekening mee te houden, gemiddeldes en wat als een goede marge wordt beschouwd. In een concurrerende branche waar de marges beperkt zijn, is het belangrijk om je prijsstrategieën te optimaliseren en je omzet te beheren. Ook moet je je operationele kosten begrijpen om te bepalen waar het gevaar voor je winstgevendheid ligt. Met de juiste strategieën kun je periodes van grote vraag voorspellen en bezuinigen in periodes waar de vraag wat lager is.

Door rechtstreekse boekingen te belonen, gasten een geweldige ervaring te geven en te investeren in hotelsoftware waarmee je je omzet kunt optimaliseren, kun je maximale winstgevendheid bereiken. Met rechtstreekse boekingen verlaag je de kosten per acquisitie van elke klant, zodat je een hogere winstmarge per boeking hebt en je omzet verhoogt. Een geweldige gastervaring is precies wat je nodig hebt om gasten terug te laten komen en voor jou te kiezen in plaats van een andere accommodatie. Zo zorg je ervoor dat je hotel blijft floreren.