Flow through  is de incrementele winst van het hotel vergeleken met het jaar ervoor. Het is eigenlijk het percentage incrementele winst dat naar de nettowinst stroomt. Met andere woorden, het is het inkomen van het hotel nadat de kosten van de omzet zijn afgetrokken. Deze flow through komt meestal rechtstreeks van omzet die hoger was dan gebudgetteerd.

Flow through in de horeca is essentieel om te begrijpen hoe winstgevend je bedrijf is, vooral voor alle verschillende afdelingen samen. Door dit getal bij te houden, krijg je volledig inzicht in de financiële resultaten van de accommodatie en kun je de toekomstige groei plannen. In dit artikel bespreken we wat flow through betekent, hoe het werkt, hoe je het berekent en waarom het essentieel is in de hotelbranche.

Inhoud

 

Wat betekent flow through?

In de horeca is begrijpen hoe de verschillende afdelingen invloed hebben op de daadwerkelijke omzet van het hotel essentieel om van omzet winst te maken. Het is ook de sleutel tot duurzame groei.

Oorspronkelijk waren de bezettingsgraad, het gemiddelde dagtarief (ADR) en de omzet per beschikbare kamer (RevPAR) de belangrijkste statistieken om de prestaties van een hotel te begrijpen, maar flow through gaat nog een stapje verder.

Een hotel genereert omzet met alle verschillende diensten die het aanbiedt, maar dat is niet alleen maar winst. Een groot gedeelte van de omzet wordt gebruikt om medewerkers, gas, water en licht, leveranciers, facturen en andere kosten van te betalen. De winst is wat overblijft nadat alle kosten zijn gedekt. Dit proces heet flow through en kan worden uitgedrukt in percentages. Met andere woorden, de flow through bepaalt welk gedeelte van de omzet winst is geworden.

 

Hoe werkt flow through?

We weten nu wat flow through is. Laten we eens kijken hoe het werkt.

Flow through gaat verder dan eenvoudige data-analyse van hotels. Je kunt je voorspelde cijfers vergelijken met de daadwerkelijke cijfers om te zien of je net zoveel winst maakt als verwacht. Flow through is eigenlijk een soort benchmark en geeft antwoord op de vraag: hoeveel incrementele winst heeft mijn hotel gemaakt?

Laten we een voorbeeld nemen. Stel dat je je kamerprijzen met 8% per nacht hebt verhoogd, maar tegelijkertijd hebben de vakbonden een stijging van 20% van het minimumloon voor personeel onderhandeld. Hoewel je de kamerprijzen met 8% hebt verhoogd, heb je minder winst omdat je uitgaven zijn gestegen. Je moet je tarieven dus nog meer verhogen om net zoveel winst te maken als vóór de loonsverhoging.

Als je dit concept begrijpt, kunnen we verder kijken naar wat je nog meer moet aanpassen om de extra kosten te compenseren en de geplande winst (of meer) te maken. Laten we eens kijken hoe we dit bedrag kunnen berekenen.

 

Hoe bereken je de flow through?

Om de flow through te berekenen, kijk je naar het verschil in winst gedeeld door het verschil in omzet. Je kunt dit voor elke afdeling berekenen, of het nu eten en drinken, kamers of evenementen is.

Je begint door de omzet uit twee verschillende periodes van elkaar af te trekken. Daarna trek je de winst van dezelfde twee periodes van elkaar af en deel je het verschil in omzet door het verschil in winst. Als formule ziet de flow through er zo uit:

(Daadwerkelijke winst - gebudgetteerde winst) / (daadwerkelijke omzet - gebudgetteerde omzet)

Winst is wat je overhoudt nadat alle kosten zijn betaald. Aangezien de kosten kunnen variëren, kan je gebudgetteerde winst vanwege onverwachte variabelen verschillen van je daadwerkelijke winst.

Omzet daarentegen wordt berekend door het gemiddelde dagtarief van het hotel te vermenigvuldigen met de bezettingsgraad. De bruto operationele winst (Gross Operating Profit, GOP) is in de horeca een belangrijke KPI die aangeeft hoe winstgevend het bedrijf is na aftrek van de operationele kosten. Deze wordt berekend door de bruto operationele kosten af te trekken van de bruto operationele omzet.

Om de flow through te berekenen, moet je kijken naar het verschil tussen het gebudgetteerde bedrag en het daadwerkelijke bedrag. Het meet eigenlijk het verschil tussen omzet en de bruto operationele winst (GOP).

Bijvoorbeeld:

 

Daadwerkelijk

Budget

Verschil

Omzet

€ 250.000

225,000

25,000

Nettowinst

100,000

80,000

20,000

Het goede nieuws in dit voorbeeld is dat de daadwerkelijke omzet hoger is dan de geplande omzet (€ 20.000/€ 25.000). Het flowpercentage is in dit geval 80%, wat betekent dat 80% van de aanvullende omzet ook echt winst is geworden.

Het gebudgetteerde nettowinstpercentage was 35% (€ 80.000/€ 225.000), dus we hebben veel meer winst gemaakt. Dat lijkt voordelig, maar het is belangrijk om te weten dat extra omzet altijd hoger moet liggen omdat de vaste lasten daarin al zijn gedekt.

De flow through ligt meestal tussen de 35-60%. Kamers liggen tussen de 60-75% en eten en drinken tussen de 35-50%, dus dit voorbeeld van 80% is echt aan de hoge kant. Toch is het handig om het concept te laten zien. Het is het beste om de flow through te vergelijken met de vorige periode in plaats van met het budget of voorspellingen, want met die laatste twee is het wat meer appels en peren vergelijken.

Het laatste concept dat belangrijk is om te begrijpen is de negatieve flow. Als de omzet daalt, willen hoteliers dat kunnen compenseren, zodat de winst niet lager uitvalt. De berekening voor de negatieve flow through is hetzelfde, maar er is wat extra analyse voor nodig.

 

Waarom is flow through zo belangrijk?

Flow through begrijpen is essentieel om zoveel mogelijk winst te maken en dit af te stemmen op het bedrijfsmodel. Door dit percentage te meten, kun je zien welke gedeelten van het bedrijf goed presteren, of dat nu de kamertarieven of de aanvullende services zijn, en je daarop richten. Daarnaast geeft flow through een beter beeld van de winstgevendheid en het nettobedrag dat het hotel heeft gegenereerd, plus het rendement op je investeringen.

De flow through beheren is essentieel om meer inzicht in je winstmodel te krijgen. Je kunt het als tool gebruiken om te begrijpen wat er gebeurt wanneer de omzet fluctueert op verschillende afdelingen en wat je kunt doen zodat dit geen invloed heeft op de winstgevendheid in het algemeen. Daarnaast geeft het je een beter beeld van je actuele financiële resultaten.

Conclusie

Zoals we hebben besproken in dit artikel, is flow through essentieel om de winstgevendheid van je bedrijf beter te beheren. We hebben gekeken naar wat het is, waarom het belangrijk is en hoe je het percentage berekent. Aan de hand van deze metingen kun je belangrijke beslissingen nemen over de toekomst van je bedrijf.

Daarnaast is flow through een belangrijke tool om te begrijpen hoe goed je je winstgevendheid beheert en hoe goed het hotel presteert. Het kan een handige tool zijn om conclusies te trekken over welke afdelingen minder goed presteren en het waarom achter de cijfers in beeld te krijgen.

Het succes van elk bedrijfsmodel voor hotels ligt in de ideale mix van diensten, ideale kamertarieven en je personeel upselling leren volgens wat de grootste winstmarges oplevert, om van zoveel mogelijk omzet nettowinst te maken. Het flow through-percentage van je hotel volledig begrijpen is cruciaal om een succesvol bedrijf te ontwikkelen dat toekomstbestendig is.