De General Manager van een hotel is degene die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de strategische doelen van een hotel en ervoor zorgt dat iedereen in overeenstemming met die doelen werkt. General Managers hebben de leiding over alle werkzaamheden, met het overkoepelende doel om de beste gastervaring te creëren.

Ze bespreken operationele doelen met verschilllende afdelingen om er zeker van te zijn dat de afdelingen alles hebben wat ze nodig hebben om die doelen te behalen. Ook zijn ze verantwoordelijk voor het uitvoeren van operationele wijzigingen om het hotel zo efficiënt mogelijk te maken. Laten we eens dieper duiken in wat de General Manager van een hotel is en welke taken daarbij horen.

Inhoud

 

Wat is de General Manager van een hotel?

De General Manager van een hotel is een horecaprofessional die ervoor zorgt dat een accommodatie naar behoren functioneert, wat rechtstreeks invloed heeft op de algemene prestaties en strategische resultaten. General Managers rapporteren aan de eigenaar of het managementbedrijf en zijn verantwoordelijk voor het implementeren van veranderingen en het nemen van beslissingen om de operationele efficiëntie te verhogen, waardoor er uiteindelijk meer winst wordt gemaakt. 

Ze kunnen tools gebruiken zoals de PMS voor General Managers van Mews, waarmee ze meer omzet kunnen behalen, operationele kosten kunnen verlagen en werkzaamheden kunnen stroomlijnen. Ze moeten cruciale beslissingen nemen die rechtstreeks invloed hebben op de dagelijkse bedrijfsvoering van een hotel, het personeel, het onderhoud van de faciliteiten en de gasttevredenheid. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de administratie en financiële rapporten waarin tastbare resultaten staan.

 

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de General Manager van een hotel?

De verantwoordelijkheden van General Managers verschillen, en de mate van betrokkenheid en autonomie is vaak afhankelijk van de grootte van het hotel. Over het algemeen hebben General Managers van kleinere hotels meer autonomie om beslissingen te nemen dan de General Managers van grote ketens, waar beslissingen meer op mondiaal niveau worden genomen.  

Laten we eens kijken naar de meestvoorkomende verantwoordelijkheden van de General Manager van een hotel. 

Ervoor zorgen dat gasten tevreden zijn

General Managers nemen belangrijke beslissingen die rechtstreeks invloed hebben op de gasttevredenheid. Ze zorgen ervoor dat er aan de behoeften van gasten wordt voldaan. Hoe meer personeel een afdeling tot zijn beschikking heeft, hoe beter het personeel zijn taken kan uitvoeren en ervoor kan zorgen dat gasten tevreden zijn en genoeg aandacht krijgen. Ontdek hoe je gasten het beste kunt verwelkomen.

Ze zorgen er ook voor dat het hotel goed wordt onderhouden, heten gasten welkom en voeren kwaliteitscontroles uit om ervoor te zorgen dat de kamers en faciliteiten in optimale staat zijn. Dat is namelijk een belangrijk onderdeel van de gasttevredenheid.

Samenkomen met afdelingshoofden

Vergaderingen met afdelingshoofden of assistent-managers zijn een belangrijk onderdeel van de baan van de General Manager, omdat de afdelingshoofden verantwoordelijk zijn voor de specifieke dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor kan de General Manager een globaal beeld krijgen van hoe de afdelingen presteren en eventuele tekortkomingen aanpakken. 

Tijdens deze vergaderingen worden ook eventuele beleidswijzigingen besproken en worden managers bijgepraat over strategische doelen. Door samen te werken, zorgen ze ervoor dat de doelen worden behaald. Ook wordt de voortgang hiervan besproken. Daarnaast zijn ze er verantwoordelijk voor dat het personeel voldoet aan procedures en overeenkomsten met betrekking tot werkzaamheden en dienstverlening. 

Winst beheren 

Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van een General Manager is ervoor zorgen dat het hotel winstgevend is aan de hand van omzetdoelen en budgetten voor de afdelingen. Ze moeten de afdelingen genoeg budget geven om efficiënt te werken en bij te dragen aan de overkoepelende doelen, maar niet zoveel dat er daardoor minder winst wordt gemaakt. Lees meer over revenue management.

Personeel opleiden en bijscholen

Het opleiden en bijscholen van personeel is essentieel om te voorkomen dat talentvolle medewerkers vertrekken en is belangrijk om de medewerkerstevredenheid te verbeteren. De General Manager is verantwoordelijk voor het inrichten van opleidingen, zowel voor de bijscholing van het personeel als om te voldoen aan de regels voor gezondheid, veiligheid en beveiliging. Hoe meer mensen de General Manager kan bijscholen in de organisatie, hoe meer het personeel zich wil inzetten om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden in het hotel soepel verlopen.

Strategische doelen opstellen en ervoor zorgen dat ze uitgevoerd worden

Een General Manager moet de strategische doelen van het hotel vastleggen en samenkomen met de afdelingshoofden om ervoor te zorgen dat deze doelen goed worden uitgevoerd. General Managers kunnen samen met de afdelingshoofden een plan opstellen om deze doelen te behalen en KPI's opstellen waarmee ze hun voortgang bijhouden, waaronder afzonderlijke taken die uitgevoerd moeten worden om de doelen te behalen. Deze strategische doelen zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat het hotel winstgevend is. 

Verantwoordelijk zijn voor de marketing en demand generation

Hoewel het de taak van het marketingteam is om een aantal marketingcampagnes te maken om de vraag te vergroten, is de General Manager verantwoordelijk voor het goedkeuren van het budget en de campagnes om er zeker van te zijn dat ze overeenkomen met de strategische doelen van het hotel. Gasten aantrekken en behouden is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van het marketingteam en de General Manager ziet erop toe dat het team zijn taken zo goed mogelijk uitvoert om het hotel winstgevend te houden. 

Middelen verdelen

Hoewel het meestal de taak van HR is om nieuw personeel te werven en aan te nemen, is de General Manager verantwoordelijk voor de verdeling van het budget voor dit nieuwe personeel. Bij managers op het hoogste niveau houdt de General Manager zelf het laatste sollicitatiegesprek om er zeker van te zijn dat de kandidaat goed bij de functie past.

De verdeling van middelen is gebaseerd op het behalen van doelen en het beschikbare budget waar de General Manager zich aan moet houden. Als er een personeelstekort is op een bepaalde afdeling, wordt het moeilijk om doelen te bereiken zonder de juiste mensen. De afdelingshoofden moeten de General Manager laten weten hoeveel personeel ze nodig hebben, zodat dit in het budget kan worden opgenomen. 

Download de gids '10 manieren om met personeelstekort om te gaan'.

Problemen oplossen

Hoewel de afdelingshoofden als eerste problemen moeten oplossen, springt de General Manager bij als de afdelingshoofden er zelf niet uitkomen. Of het nu een klacht van een gast is of problemen met boeken of facturatie, het is een van de belangrijkste taken van de General Manager van een hotel om grotere problemen op te lossen. Zo kan het hotel goed blijven presteren en blijven gasten tevreden omdat problemen snel worden opgelost.

Bijspringen waar nodig

Naast bijspringen om problemen op te lossen, is het een belangrijke taak van de General Manager om gaten op te vullen. Als er een personeelstekort is op een bepaalde afdeling of de service tekortschiet, kan de General Manager bijspringen om werkzaamheden soepeler te laten verlopen als het druk is. General Managers kunnen ook bijspringen bij het organiseren van grote evenementen, zoals congressen, bruiloften en speciale bijeenkomsten. 

De afdelingshoofden zijn natuurlijk verantwoordelijk voor de dagelijkse taken, maar de General Manager moet een goed overzicht hebben van alle verschillende aspecten van de service van het hotel om de standaard zo hoog mogelijk te houden.

Conclusie

In dit artikel hebben we gekeken naar wat de General Manager van een hotel is en wat de bijbehorende functies en verantwoordelijkheden zijn bij het uitvoeren van strategische doelen om er zeker van te zijn dat het hotel winst maakt. Het is zonder twijfel een van de belangrijkste functies in de hotelsector. Het is belangrijk om de functie van General Managers te begrijpen, zodat je de juiste persoon voor de baan kiest. De General Manager heeft namelijk rechtstreeks invloed op je winst en daarmee de toekomst van je hotel.